Jak współpracować ze zdolnym dzieckiem?

Większość doros|łych bardzo jawnie wypowiada swoje uczucia nie zdając sobie sprawy z tego, jak trudno jest niespokojnym dzieciom odgadnąć, czy robią coś dobrze, czy też kierują się w złą stronę. Czasami potrafią wypracować sobie technikę tak niewyraźnego mówienia, że nauczyciel nie jest pe|wien tego, co usłyszał, lecz z uwagi na to, że w interesie nauczyciela leży to, aby jego uczniowie sprawiali wrażenie inteligentnych i zapozna|nych z tematem, tej brakującej informacji nauczyciele dostarczają sami. Wierzą, ponieważ chcą wierzyć, że dziecko dało prawidłową odpo|wiedź. Jeżeli strategia ta okaże się korzystna, dziecko wykorzysta ją, aby uniknąć niepokoju, który towarzyszy wysiłkowi umysłowemu. Uni|kanie, które prowadzi do zmniejszenia napięcia oraz lęku, jest reakcją nagradzaną, reakcją, która zatem będzie występować w przyszłości ponownie.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Istnieje również związek pomiędzy tym, co matka je podczas ciąży,

a rozwojem umysłu dziecka. Od trzech miesięcy przed narodzeniem do sześciu miesięcy po narodzeniu niemowlę jest bardzo wrażliwe na nie|dobory w odżywianiu. Uszkodzenie komórek mózgowych, które nastę|puje w wyniku braku wystarczającej ilości witamin w organizmie, bra|

ku białka oraz innych niezbędnych pierwiastków, może okazać się nieodwracalne. Nie można tego naprawić nawet wówczas, gdy starsze dzieci są odżywiane prawidłowo.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Jak pomóc starszemu dziecku?

Nauczyciele często narzekają na brak zainteresowania swoimi dziećmi ze strony rodziców mówią, że wysłanie dziecka do szkoły jest równo|znaczne z pozostawieniem go jego własnemu losowi. Jedynym sposo|bem, w jaki możesz pomóc starszemu dziecku, jest bliska i, co byłoby najkorzystniejsze, harmonijna, współpraca z jego nauczycielami. Obser|wuj objawy niepokoju lub stresu u dziecka: moczenie nocne, nie prze|spane noce, koszmarne sny, apatia wobec pracy, nawet niechęć do pójścia do szkoły w ogóle. Lęk przed szkołą jest o wiele powszechniej|szym problemem niż większość rodziców sądzi. Dziecko, które zawsze sprawia wrażenie chorego pod koniec wakacji i świąt, które urządza scenę każdego rana przed pójściem do szkoły, które ucieka z lekcji, nie powinno być karane, lecz należy przyjść mu z pomocą. Należy bacznie śledzić postępy przyglądając się nauce szkolnej na przestrzeni jednego tygodnia, a nie czekać na oceny pod koniec półrocza, aby dowiedzieć się, jak dziecko radzi sobie z nauką w szkole. Postaraj się uczęszczać na spotkania z nauczycielami, wywiadówki dla rodziców, aby poznać tych nauczycieli, którzy mają najwięcej do czynienia z twoimi dziećmi. Do|skonały związek pomiędzy domem a szkołą, zbudowany na zasadach wzajemnego zaufania i szacunku, jest równie rzadko spotykany jak naprawdę szczęśliwe małżeństwo! Taka współpraca jest konieczna w imię najlepszych interesów dziecka.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Jak wychowywać zdolne dziecko

dyś opisana jako „absolutyzm poskramiany przez zamach”. Analogicz|nie, system szkolnictwa na Zachodzie możemy określić jako „absolu|tyzm poskramiany przez niekompetencje”! Zbyt wiele szkół spełnia rolę taśmy przenośnikowej wobec umysłów, przetwarzając najbystrzejsze i najlepsze z nich w papkę egzaminacyjną, biorąc inteligentne 5-łatki z jednego końca i czyniąc wszystko, aby po dziesięciu (lub więcej) latach kontaktów ze szkolnictwem wyszły z nich jednostki przeciętne umysłowo. Ktoś powiedział, że wielbłąd to jest koń zaprojektowany przez komitet. Kształcenie, można odnieść takie wrażenie, jest w rękach komitetów zaprojektowanych przez wielbłąda.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Człowiek i jego przeżycia duchowe

i pustkę, swoje duchowe i intelektualne niespełnienie, brak wszelkiego życiowego zadania, które wychodziłoby poza codzienne zarobkowanie i czyniło życie dopiero godnym życia”. Z konieczności rodzi się pytanie, czy powyższy stan rzeczy jest, jak niekiedy można usłyszeć, nie dającą się opanować chorobą współczesnej cywilizacji? Myślę, że nie. Jeżeli już, to zwyrodnieniem duchowym spowodowanym etosem drobnomieszczańskim, który – niestety – od dłuższego czasu objawia się agresywnie także w naszym społeczeństwie. Ów bezkompromisowy pęd do dorabiania się za wszelką cenę, traktowanie innych jak rzeczy, które mogą się przydać lub zaszkodzić, wystawianie wszystkiego na rynek – to sq symptomy mieszczańskiego, gotówkowego światopoglądu. Doskonałą charakterystykę istoty i symptomów etosu mieszczańskiego możemy znaleźć w analizach Marksa dotyczących społeczeństwa burżuazyjnego, w którym „wszystko, co ludzie uważali dotąd za rzecz niezbywalną stało się przedmiotem wymiany, handlu i mogło być odstępowane. To czasy, gdy nawet rzeczy, których się dotąd użyczało, lecz nigdy nie wymieniało dawało, lecz nigdy nie sprzedawało zdobywało, lecz nigdy nie kupowało – cnota, miłość, przekonania, wiedza, sumienie – gdy, słowem, wszystko stało się przedmiotem handlu. To czasy korupcji ogólnej, powszechnej sprzedajności albo, mówiąc językiem ekonomii politycznej, czasy, kiedy wszelka rzecz, natury moralnej czy fizycznej, stawszy się wartością sprzedażną, pojawia się na rynku, by znaleźć tam ocenę odpowiadającą najbardziej jej właściwej wartości”.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Ujęcie człowieka pochodzenia żydowskiego

Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i żywność rozdaje domowi (…) Myśli o roli, kupuje ją, dziełem swych rąk zasadza winnicę (…) Dla domu nie boi się śniegu, bo cały dom odziany na lata. Sporządza sobie okrycia, jej szaty z purpury, z bisioru (…) Płótno wyrabia, sprzedaje, pasy dostarcza kupcowi…”10. Pracowitość i zaangażowanie kobiety w sprawy rodziny jest nie tylko źródłem jej samorealizacji, ale także spotyka ją uznanie i pochwała ze strony dzieci i męża: „Powstają synowie, by uznać jej szczęście

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Co samo dziecko mówi o sobie?

Poniżej przytaczam urywek rozmowy, którą niedawno przeprowa|dziłem.

-„Dlaczego sądzisz, że nie mogłabyś rozwiązać tego zadania z kloc|kami?”

-„Ponieważ jestem głupia. Jestem naprawdę głupia.”

-„Czy naprawdę tak myślisz?”

-„Pewnie, że tak. Nie mam wcale rozumu. Po prostu głupia… no wiesz. To wszystko.”

Bardzo ponury obraz własnego „ja”. Jestem pewien, że zgodzicie się ze mną, zwłaszcza jeżeli pochodzi on od osoby dorosłej lecz Anne, która mieszka w kosztownym apartamencie w Nowym Jorku z ojcem prawnikiem i widzi siebie w tym posępnym świetle, ma dopiero cztery lata. Nie jest ona jedynym dzieckiem poniżej 5. roku życia, które wygłasza tak złą opinię o własnych umiejętnościach poznałem wiele dzieci, które twierdziły, że nie są zdolne do prawie żadnego wysiłku intelektualnego, twórczego czy towarzyskiego. Kiedy 5-letniego Seana z Londynu poproszono o spróbowanie rozwiązania prostego testu nu|merycznego, odpowiedział natychmiast:

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

ZAGROŻENIE A KONIECZNOŚĆ MORALNEJ AUTOKREACJI

Filozof Diogenes z Synopy, widząc chłopca rzucającego kamieniem w kierunku szubienicy, miał powiedzieć: „śmiało, kiedyś na pewno dosięgniesz celu”. Ta smętna nieco dykteryjka nasuwa refleksję co do świadomości efektów, jakie swoim działaniem, postępując mniej czy bardziej rozumnie, osiągać może człowiek.

Jako ludzie jesteśmy, w gruncie rzeczy, jedynym znanym gatunkiem, którego świadomość osiągnęła w rozwoju taki stopień emancypacji od biologicznych zachowań, że jej produkty wyzwoliły w nas dzisiaj uświadomione wizje samozagłady. Ten szczególny status świadomości ludzkiej, przejawiający się w jej dziełach, doprowadził ludzkość jako gatunek biologiczny do krawędzi, za którą może być już tylko biologiczna nicość.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dlaczego wszystko w ogóle ma sens?

Ludzie mówią czasami, że żyją „w świecie, w którym nic nie ma sensu”. Jeżeli tak jest, jak mówią, życie byłoby niemożliwe. Jesteśmy w stanie przeżyć, ponieważ świat fizyczny jest, w swojej istocie, rozu|mny, jest rządzony prawami fizyki jeżeli upuścisz książkę, to spadnie ona na podłogę jeżeli upuściłbyś ją w pojeździe kosmicznym, to ona po prostu odfrunęłaby. Są to dwa bardzo różne skutki, lecz obydwa są konsekwentne i dlatego też mają sens. Dla zrozumienia naszego otocze|nia nie ma to żadnej różnicy, czy książka zawsze będzie wzlatywała w górę czy upadała na ziemię – pod warunkiem, że tak będzie nie|zmiennie. Jeżeliby książka od czasu do czasu odlatywała, czasami spa|dała na ziemię, a innym razem pozostawała dokładnie w tym miejscu, w którym ją zostawiłeś zawieszoną w powietrzu, zacząłbyś wątpić w swoje zdrowie psychiczne, i nie bez powodu. Jedną z technik stoso- warfą podczas „prania mózgu” jest stworzenie sztucznego środowiska dla ofiary, w którym przedmioty nie poddają się ustalonym prawom. Narkotyki stosowane są w celu wprowadzenia zamieszania umysłu i zakłócenia zmysłów, podłoga w pokoju, w którym przebywa ofiara „prania mózgu”, kiwa się i porusza, kąty nachylenia ścian ulegają zmianom, meble zmieniają miejsce i kształty rzutniki wyświetlają obra|zy na ekrany wokół pokoju, aż ofiara nie potrafi już dostrzec różnicy między narkotycznymi snami a sfilmowanymi wydarzeniami. Jest to

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Uzdolnieni rodzice to tacy, którzy ułatwiają dziecku rozwinięcie

swojego wrodzonego potencjału umysłowego. Jak dobitnie podkreśla|łem w rozdziale I., uzdolnienia wychowawcze nie są wynikiem dużej inteligencji, niezwykłych osiągnięć naukowych lub dobrobytu material|nego rodziców. Uzdolnieni rodzice mogą mieć wszystkie te cechy albo nie posiadać żadnej z nich, lecz fakt ten nie ma żadnego wpływu na uwieńczony sukcesem rozwój umysłowy dziecka również ich całkowity brak – pod warunkiem, że nie będzie to wypadek skrajny – nie wróży nieuchronnej porażki.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)